راهنمای مرجوعی کالا

مشتریان محترم پس از خرید محصول مورد نظر، و در صورت عدم تطبیق سایز یا نارضایتی از محصول خریداری شده، به شرط مخدوش نشدن پلمپ/تگ/هولوگرام محصول، می‌توانند حداکثر ۷ روز پس از خرید جهت تعویض و یا مرجوع کردن کالا اقدام نمایند.