نمایش 1–40 از 63 نتیجه

پایه میخی

خازن 10000UF-100V

۱۹۴,۵۳۹ تومان

الکترولیت

خازن 10000uf-16v

۲۳,۵۷۵ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 10000UF-50V

۱۰۶,۱۱۲ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 10000UF-63V

۱۲۳,۷۹۸ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 10000UF-63V

۱۳۷,۲۱۴ تومان

پایه میخی

خازن 1000UF-200V

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پایه میخی

خازن 1000UF-250V

۱۰۶,۱۱۲ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 1000UF-400V

۲۹۷,۰۰۰ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 1000UF-450V

۱۶۷,۷۰۶ تومان

الکترولیت

خازن 1000uf-63v

۱۱,۴۰۷ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 100UF-450V

۵۳,۰۵۶ تومان

پایه میخی

خازن 12000UF-63V

۱۷۶,۸۵۴ تومان

پایه میخی

خازن 1200UF-200v

۱۰۶,۱۱۲ تومان

پایه میخی

خازن 1200UF-250V

۱۲۰,۲۶۱ تومان

پایه میخی

خازن 15000UF-25V

۷۴,۲۷۹ تومان

پایه میخی

خازن 15000uf-35v

۸۸,۴۲۷ تومان

پایه میخی

خازن 15000UF-50V

۱۴۱,۴۸۳ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 15000UF-63V

۲۰۳,۳۸۲ تومان

پایه میخی

خازن 1500UF-100V

۶۱,۸۹۹ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 1500UF-200V

۱۲۳,۷۹۸ تومان

پایه میخی

خازن 1500UF-250V

۱۳۲,۶۴۰ تومان

پایه میخی

خازن 1500UF-80V

۶۷,۲۰۵ تومان
ناموجود

الکترولیت

خازن 150uf-400v

۴۵,۹۸۳ تومان

پایه میخی

خازن 1800UF-100V

۶۱,۸۹۹ تومان

پایه میخی

خازن 1800UF-200V

۱۴۱,۴۸۳ تومان

پایه میخی

خازن 1800UF-250V

۱۴۱,۴۸۳ تومان

پایه میخی

خازن 22000UF-25V

۹۷,۲۶۹ تومان

پایه میخی

خازن 22000UF-35V

۱۱۴,۹۵۵ تومان

پایه میخی

خازن 22000UF-50V

۱۵۹,۱۶۸ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 2200UF-100V

۷۰,۷۴۱ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 2200UF-250V

۱۵۹,۱۶۸ تومان

پایه میخی

خازن 220UF-200V

۴۴,۲۱۳ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 330UF-160V

۷۰,۷۴۱ تومان

الکترولیت

خازن 330uf-200v

۲۳,۶۹۸ تومان

پایه میخی

خازن 330UF-250V

۶۱,۸۹۹ تومان

پایه میخی

خازن 330UF-400V

۸۹,۳۶۰ تومان

پایه میخی

خازن 330UF-400V

۹۷,۸۷۰ تومان

پایه میخی

خازن 330UF-450V

۷۰,۷۴۱ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 47000UF-16V

۱۵۰,۳۲۶ تومان
ناموجود

پایه میخی

خازن 4700UF-100V

۹۷,۲۶۹ تومان

شماره‌های تماس:
۶۶۷۲۸۸۰۱
۶۶۷۲۸۲۹۶
۶۶۷۴۴۶۹۸
۶۶۷۵۰۷۰۳

● ساعات کاری: از ۹:۳۰ صبح تا ۷ عصر
● به جز روزهای تعطیل

درج پیام در سایت

● شماره واتس اپ فروشگاه:
09358121259
● شماره واتس اپ فروش:
09129232704
● شماره واتس اپ فروش:
09351149565
● شماره واتس اپ بازرگانی:
09057191831

درج پیام در سایت