جریان تغذبه dc

منبع تغذیه برق

نگاهی به منبع تغذیه DC

منبع تغذیه DC منبع تغذیه DC : جریان DC جریانی یک جهته است، یعنی جریان آن فقط در یک جهت حرکت می‌کند. جریان و ولتاژ آن می‌تواند در زمان متفاوت باشد، ولی جهت آن باید همواره مستقیم باشد و تغییری … ادامه مطلب

0نظرات