خازن خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

(ESR) و (ESL) در خازن

نگاهی به ESR و ESL در خازن خازن : بیشترین استفاده از قطعات الکترونیکی در طراحی مدارهای الکترونیکی ، مقاومت (R)، خازن (C)  و انداکتور یا سلف (L)  است. از نظر تئوری در شرایط ایده آل، یک خازن را می … ادامه مطلب

0نظرات