خازن ملیکا

خازن ملیکا1

خازن ملیکا نوعی خازن خاص

نگاهی به خازن ملیکا خازن ملیکا گروهی از مواد معدنی طبیعی است که در آفریقای مرکزی، آمریکای جنوبی و هند یافت شده است. این نوع خازن ، از لایه های نازک میکای فشرده شده به عنوان دی الکتریک، به وسیله … ادامه مطلب

0نظرات